Corner |
Zmieniamy Standardy
Piękna
ul. Magazynowa 9, Warszawa
Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez stronę internetową.
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Bimboo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 47/403, 02-672, Warszawa.

II. Rodzaj przetwarzanych danych
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

III. Cel przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) realizacji usług oferowanych przez https://cornersalon.pl/
b) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora; c) wysyłania newsletterów i innych informacji handlowych, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.

IV. Prawo dostępu do danych
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez adres e-mail: bimboopl1@gmail.com.

V. Udostępnienie danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

VI. Zabezpieczenia danych osobowych
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

VII. Postanowienia końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej https://cornersalon.pl/